Eurobeton: architectonisch betonEurobeton


Architectonisch beton

Architectonisch beton is het bouwmateriaal van de toekomst!

Architectonisch beton is mooi, sterk, creatief en tevens ook constructief ! Architectonisch beton opereert bijgevolg in een nichemarkt waar marktuitbreiding mogelijk is ter substitutie van klassiek metselwerk, glas, aluminiumgevels en natuursteen.
Eurobeton NV te Zandhoven, is specialist in de productie van geprefabriceerde elementen in architectonisch beton en zodoende een veelgevraagde partner zowel voor privé- als overheidsopdrachten.Wat is architectonisch beton en waarom?

Geprefabriceerd architectonisch beton is een bouw- of constructiemateriaal, gewapend beton dat in vorm wordt gebracht op een andere bouwlocatie dan waar het wordt verwerkt, bijvoorbeeld gevels, balkons, kolommen en sierelementen gaande van dekstenen, dorpels tot zitbanken.

Wanneer veel bouwelementen dezelfde specificaties hebben (afmeting, sterkte, afwerking), kan het economische en logistieke voordelen hebben die elementen niet ter plaatse te storten, maar in een fabriek. Het is dan mogelijk de productie over een lange periode te spreiden en een voorraad aan te houden. Het voordeel is des te groter wanneer voor één bouwlocatie veel van dezelfde elementen nodig zijn.

Andere voordelen zijn:


  • betere controle over het productieproces;
  • betere en constantere kwaliteit;
  • hogere productiesnelheid;
  • geen overlast (waaronder geluidhinder) op de locatie;
  • hogere bouwsnelheid (het be- en ontkisten en het uitharden van het beton is nu geen rechtstreeks onderdeel meer van de bouwplanning, deze fasen kunnen parallel aan andere fasen van het bouwproces lopen);
  • Esthetische toegevoegde waarde aan het bouwwerk.