Eurobeton: architectonisch betonEurobeton


Transport

Studiebureau

Productie

Schrijnwerkerij

Yzervlechterij

Storten van beton

Nabewerking en eindcontrole


In nauwe samenwerking met onze transporteur stemmen we de leveringen af. Onze transporteurs leveren in zowel binnen als buitenland.
De klant krijgt prefab producten in hun definitieve vorm aangeleverd.
De klant dient, minstens 3 dagen voor de wens tot levering, de nodige elementen door te geven om de levering vlot te laten verlopen.